Flexergis

Zarząd

Prezes Zarządu - Jurand Skirzyński

Członek Zarządu - Dyrektor Produkcji - Miłosz Zygmunt

Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy - Andrzej Pazdyk

.